Dokumentácia
x
1. LOS prospekt 6 strán.pdf
2. LO(S) 2S S 3 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
3. LO(S) 2S S 3 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
4. LO(S) 2S S 3 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
5. LO(S) 2S S 1- osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
6. LO(S) 2S S 1- osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
7. LO(S) 2S S 1- osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
8. LO(S) 2S S 1- osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
9. LO(S) 2S S 3 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
10. LO(S) 2S S 5 - osad v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
11. LO(S) 2S S 5 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
12. LO(S) 2S S 5 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
13. LO(S) 2S S 5 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
14. LO(S) 2S S 10 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
15. LO(S) 2S S 10 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
16. LO(S) 2S S 10 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
17. LO(S) 2S S 10 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
18. LO(S) 2S S 15 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
19. LO(S) 2S S 15 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
20. LO(S) 2S S 15 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
21. LO(S) 2S S 15 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
22. LO(S) 2S S 25 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
23. LO(S) 2S S 25 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
24. LO(S) 2S S 25 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
25. LO(S) 2S S 25 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
26. LO(S) 2S S 30 - osadenie travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
27. LO(S) 2S S 30 - osadenie travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
28. LO(S) 2S S 30 - osadenie spevnenej ploche do 1000.pdf
29. LO(S) 2S S 30 - osadenie spevnenej ploche nad 1000.pdf
30. LO(S) 2S S 50 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
31. LO(S) 2S S 50 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
32. LO(S) 2S S 50 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
33. LO(S) 2S S 50 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
34. LO(S) 2S S 80 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
35. LO(S) 2S S 80 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
36. LO(S) 2S S 80 - osadenie v spevnenej ploche vodou do 1000.pdf
37. LO(S) 2S S 80 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
38. LO(S) AU 1- osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
39. LO(S) AU 1-osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnouvodou nad 1000.pdf
40. LO(S) AU 1- osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
41. LO(S) AU 1- osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
42. LO(S) AU 3-osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnouvodou do 1000.pdf
43. LO(S) AU 3-osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnouvodou nad 1000.pdf
44. LO(S) AU 3-osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
45. LO(S) AU 3-osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
46. LO(S) AU 5 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
47. LO(S) AU 5 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
48. LO(S) AU 5 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
49. LO(S) AU 5 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
50. LO(S) AU 10 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
51. LO(S) AU 10 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
52. LO(S) AU 10 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
53. LO(S) AU 10 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
54. LO(S) AU 15 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
55. LO(S) AU 15 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
56. LO(S) AU 15 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
57. LO(S) AU 15 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
58. LO(S) AU 25 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
59. LO(S) AU 25 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
60. LO(S) AU 25 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
61. LO(S) AU 25 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
62. LO(S) AU 30 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
63. LO(S) AU 30 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
64. LO(S) AU 30 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
65. LO(S) AU 30 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
66. LO(S) AU 50 - stav. osadenie v travnatej ploche do 1000.pdf
67. LO(S) AU 50 - stav. osadenie v travnatej ploche nad 1000.pdf
68. LO(S) AU 50 - stav. osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
69. LO(S) AU 50 - stav. osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
70. LO(S)1-stavebne osadenie plastovy poklop beton.pdf
71. LO(S)1-stavebne osadenie do 600.pdf
72. LO(S)1-stavebne osadenie nad 600.pdf
73. LO(S)1-obsyp stav osad.pdf
74. LO(S) 3 stav osadenie-v trav ploche a vysoka spod voda.pdf
75. LO(S) 3 stav osadenie-liatinovy poklop do 600.pdf
76. LO(S) 3 stav osadenie-liatinovy poklop nad 600.pdf
77. LO(S) 5 osadenie v spevnenej ploche plast pokl beton.pdf
78. LO(S) 5 osadenie v spevnenej ploche do 600.pdf
79. LO(S) 5 osadenie v spevnenej ploche nad 600.pdf
80. LO(S) 5 osadenie v tr ploche plast pokl beton.pdf
81. LO(S) 10 - stavebne osadenie v trav ploche a s vysokou sp vodou do600.pdf
82. LO(S) 10 - stavebne osadenie v trav ploche a s vysokou sp vodou nad600.pdf
83. LO(S) 10 - stavebne osadenie v spevnenej ploche do800.pdf
84. LO(S) 10 - stavebne osadenie v spevnenej ploche nad800.pdf
85. LO(S) 15 osadenie v trav ploche aj s vysokou spod vodou do600.pdf
86. LO(S) 15 - stavebne osadenie v trav ploche a s vysokou sp vodou nad600.pdf
87. LO(S) 15 osadenie v spevnenej ploche do 800.pdf
88. LO(S) 15 - stavebne osadenie v nespevnenej ploche so sikm sten.pdf
89. LO(S) 25 osadenie v trav ploche aj s vysokou spod vodou do 600.pdf
90. LO(S) 25 osadenie v trav ploche aj s vysokou spod vodou nad 600.pdf
91. LO(S) 25 - v spevnenej ploche X do 800.pdf
92. LO(S) 25 - v spevnenej ploche X nad 800.pdf
93. LO(S) 30 osadenie v trav ploche aj svysokou spod vodou do 600.pdf
94. LO(S) 30 osadenie v trav ploche aj s vysokou spod vodou nad 600.pdf
95. LO(S) 30 osadenie v spevnenej ploche do 800.pdf
96. LO(S) 30 osadenie v spevnenej ploche nad 800.pdf
97. LO(S) 50 osadenie v trav ploche aj s vyskou spodnou vodou do 600.pdf
98. LO(S) 50 osadenie v trav ploche aj s vyskou spodnou vodou nad 600.pdf
99. LO(S) 50 osadenie v spevnenej ploche do 800.pdf
100. LO(S) 50 osadenie v spevnenej ploche nad 800.pdf
101. LO(S) 80 osadenie v nespevnenej ploche aj s vysokou spodnou vodou do600.pdf
102. LO(S) 80 osadenie v nespevnenej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad600.pdf
103. LO(S) 80 osadenie v spevnenej ploche do 800.pdf
104. LO(S) 80 osadenie v spevnenej ploche nad 800.pdf
105. LO(S) 100 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vod do 600.pdf
106. LO(S) 100 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vod nad 600.pdf
107. LO(S) 100 - osadenie v spevnenej ploche do 800.pdf
108. LO(S) 100 - osadenie v spevnenej ploche nad 800.pdf
109. LO(S) 120 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vod do 600.pdf
110. LO(S) 120 - osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vod nad 600.pdf
111. LO(S) 120 - osadenie v spevnenej ploche do 800.pdf
112. LO(S) 120 - osadenie v spevnenej ploche nad 800.pdf
113. LO(S) 2S 1 ulozenie v trav ploche a s vysokou spod vodou.pdf
114. LO(S) 2S 1 staveb osad do 600.pdf
115. LO(S) 2S 1 staveb osad nad 600.pdf
116. LO(S) 2S 3 osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodn vodou.pdf
117. LO(S) 2S 3 osadenie v spevnenej ploche do 600.pdf
118. LO(S) 2S 3 osadenie v spevnenej ploche nad 600.pdf
119. LO(S) 2S 5 stav osadenie v trav ploche aj s vysokou spod vodou do 1000.pdf
120. LO(S) 2S 5 stav osadenie v trav ploche aj s vysokou spod vodou nad 1000.pdf
121. LO(S) 2S 5 stav osadenie v spevnenej ploche do 600.pdf
122. LO(S) 2S 5 stav osadenie v spevnenej ploche do 1200.pdf
123. LO(S) 2S 5 stav osadenie v spevnenej ploche nad 1200.pdf
124. LO(S) 2S 10 - stav osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
125. LO(S) 2S 10 - stav osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
126. LO(S) 2S 10 - stav osadenie v spevnenej ploche do 600.pdf
127. LO(S) 2S 10 - stav osadenie v spevnenej ploche nad 600.pdf
128. LO(S) 2S 15 - osadenie v trav ploche aj s vysokou spodnou vovou do 1000.pdf
129. LO(S) 2S 15 - osadenie v trav ploche aj s vysokou spodnou vovou nad 1000.pdf
130. LO(S) 2S 15 - osadenie v spevnenej ploche do 600.pdf
131. LO(S) 2S 15 - osadenie v spevnenej ploche nad 600.pdf
132. LO(S) 2S 25- osadenie travnatej ploche aj s vysokou spod vodou do 1000.pdf
133. LO(S) 2S 25 -osadenie v travnatej ploche aj s vysokou spod vodou nad 1000.pdf
134. LO(S) 2S 25 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
135. LO(S) 2S 25 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
136. LO(S) 2S 30-osadenie v trav ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
137. LO(S) 2S 30-osadenie v trav ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
138. LO(S) 2S 30-osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
139. LO(S) 2S 30-osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
140. LO(S) 2S 50 - osadenie v trav. ploche aj s vysokou spodnou vodou do 1000.pdf
141. LO(S) 2S 50 - osadenie v trav. ploche aj s vysokou spodnou vodou nad 1000.pdf
142. LO(S) 2S 50 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
143. LO(S) 2S 50 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf
144. LO(S) 2S 80 - osadenie travnatej ploche aj svysokou spod vodou do 1000.pdf
145. LO(S) 2S 80 - osadenie v travnatej ploche aj svysokou spod vodou nad 1000.pdf
146. LO(S) 2S 80 - osadenie v spevnenej ploche do 1000.pdf
147. LO(S) 2S 80 - osadenie v spevnenej ploche nad 1000.pdf

Sorpčné lapače olejov LO(S)

 

© BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica, SK
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk     

              

048/471 69 33

0907 836 595

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk

048/471 69 34

0915 720 098