Referencie

Dodávali sme vzduchotechniku a priemyselné potrubie do výrobného komplexu v Číne, Saudskej Arábii, do komplexu firmy Evonik, Fermas, Slovnaft, ZVT, Biotika a iných tovární po celom svete, kde sa vyžadoval prenos médií, pre ktorý spĺňali požiadavky iba nami použité materiály.

Vyrábali sme galvanické vane pre firmy ZVT PRINT, Mach Trade, KNK a ďaľšie.

Vyrábali a dodávali sme technológiu, bazény a atrakcie pre Aquapark Novolandia v Rapovciach.

Vyrábame revízne drenážne šachty pre firmu Rehau...

Dodávali sme Čistiarne odpadových vôd do Bulharska , pre obce Priechod, Kremnička, Badín, Horná Mičiná, Lukavica, Dekýš...

Vyrábali sme Lapače tukov pre firmy Nestlé, Tauris...

Rekonštruovali a realizovali sme vodojemy pre StVPS, Veolia, Lesy SR, Obec Lukavica spolu s dotláčacou stanicou...

Spoupracovali sme s firmami Rehau, Campri, Siemens, Beton Racio, Doprastav, Combin, Eurovia, Mijas, Váhostav, Bielostav, Matador, Marius Pedersen, Mincovňa Kremnica, Continental, Envigeo, Confal, Gamo, Nay, ALFA BIO, ST Nicolaus,  DRU, ŽSR, Lesy SR...

© BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica, SK
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
fax: +421 (0) 48 47 16 913
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30+421 48 471 69 33

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:00 – 12:00


+421 48 471 69 34