Referencie

Dodávali sme vzduchotechniku a priemyselné potrubia do výrobných hál v Číne, Saudskej Arábii, Indie, Maďarska a Rakúska, do komplexu firmy Evonik Fermas, Slovnaft, ZVT, Biotika a iných tovární po celom Slovensku.

Vzduchotechnika a priemyselné potrubia

Vzduchotechnika Komárno

Vyrábali sme galvanické vane pre firmy ZVT PRINT, Mach Trade, KNK, Letecké opravovne Trenčín, Galvanic Servis Čečejovce a ďaľšie.

Galvanické vane

Vyrábame a dodávame plastové akumulačné a sedimentačné nádrže pre množstvo spokojných zákazníkov.

Nádrž

Nádrž

Realizovali sme montáž polypropylénových priemyselných rozvodov a opravu galvanických vaní pre Železiarne Podbrezová.

galvanická vaňa

Vyrábali a dodávali sme technológiu, bazény a atrakcie pre Aquapark Novolandia v Rapovciach.

Bazénové atrakcie

Vyrábame revízne drenážne šachty pre firmu Rehau.

Drenážna šachta

Dodávali sme Čistiarne odpadových vôd do Bulharska , pre obce Priechod, Kremnička, Badín, Horná Mičiná, Lukavica, Dekýš a ďalšie.

Čov

Vyrábali sme Lapače tukov pre firmy Nestlé, Tauris.

LTC

Oplastovali sme galvaniku v Continentali.

Oplastovanie

Realizovali sme deemulgačnú a neutralizačnú stanicu zaolejovaných vôd pre firmu EKOL.

Deemulgačná stanica

Rekonštruovali a realizovali sme vodojemy pre StVPS, Veolia, Lesy SR, Obec Lukavica spolu s dotláčacou stanicou.

Spolupracujeme a realizujeme zákazky pre množstvo spokojných firiem ako Campri, Siemens, Beton Racio, Doprastav, Combin, Eurovia, Rehau, Mijas, Váhostav, Bielostav, Matador, Marius Pedersen, Mincovňa Kremnica, Continental, Envigeo, Neo Slovak, Confal, Gamo, Nay, ALFA BIO, ST Nicolaus,  DRU, ŽSR, Lesy SR a daľšie.

© BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica, SK
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk     

              

048/471 69 33

0907 836 595

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk

048/471 69 34

0915 720 098