Referencie

Dodávali sme vzduchotechniku a priemyselné potrubia do výrobných hál v Číne, Saudskej Arábii a Indie, do komplexu firmy Evonik Fermas, Slovnaft, ZVT, Biotika a iných tovární po celom Slovensku a svete, kde sa vyžadoval prenos médií, pre ktorý spĺňali požiadavky iba nami použité materiály.

Vyrábali sme galvanické vane pre firmy ZVT PRINT, Mach Trade, KNK, Letecké opravovne Trenčín, Galvanic Servis Čečejovce a ďaľšie.

Vyrábali a dodávali sme technológiu, bazény a atrakcie pre Aquapark Novolandia v Rapovciach.

Vyrábame revízne drenážne šachty pre firmu Rehau...

Dodávali sme Čistiarne odpadových vôd do Bulharska , pre obce Priechod, Kremnička, Badín, Horná Mičiná, Lukavica, Dekýš...

Vyrábali sme Lapače tukov pre firmy Nestlé, Tauris...

Rekonštruovali a realizovali sme vodojemy pre StVPS, Veolia, Lesy SR, Obec Lukavica spolu s dotláčacou stanicou...

Spolupracujeme a realizujeme zákazky pre množstvo spokojných firiem ako Campri, Siemens, Beton Racio, Doprastav, Combin, Eurovia, Rehau, Mijas, Váhostav, Bielostav, Matador, Marius Pedersen, Mincovňa Kremnica, Continental, Envigeo, Neo Slovak, Confal, Gamo, Nay, ALFA BIO, ST Nicolaus,  DRU, ŽSR, Lesy SR...

© BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica, SK
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
fax: +421 (0) 48 47 16 913
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30+421 48 471 69 33

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk

+421 48 471 69 34