Biologická čistiareň domová

Malá domová čistička splaškových odpadových vôd. ČOV s európskymi certifikátmi. Čistiareň je v rôznych veľkostiach určená pre počet od 3 ľudí do 270 ľudí.

Celoplastové rodinné bazény

Plastové bazény sú vhodné k rodinným domom, chatám, hotelom, k ozdobe záhrad a parkov, sú určené pre oddych, rekreáciu a športové vyžitie.

Vodomerné šachty

Vodomerné šachty celoplastové určené pre obsyp alebo obetónovanie v štandardných, alebo atypických veľkostiach vybavené pochôdznym poklopom, prestupmi pre potrubia a stúpačkami.

Lapače tukov LTC

Lapače tukov určené pre odstraňovanie tukov a rastlinných olejov z vôd odtekajúcich z kuchýň, jedálni, veľkovýrobní potravín, hotelov,... pred ich zaústením do kanalizácie, prípadne do ČOV.

Predaj a servis dúchadiel

Predaj a servis dúchadiel.

Výroba a predaj vlastných zariadení

Navrhujeme a realizujeme vysokoúčinné technologické postupy čistenia odpadových vôd, separácie a zneškodňovania kalov.

Predaj vodoinštalácie, kanalizácie, čerpadiel

Sme na slovenskom a zahraničnom trhu 30 rokov

Firma BB AQEX s.r.o. bola založená 21.12.1992 zápisom do obchodného registra ako BB AQEX s.r.o.

© BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica, SK
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk     

              

048/471 69 33

0907 836 595

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk

048/471 69 34

0915 720 098