Čistiarne splaškových odpadových vôd

Biologické domové čistiarne s prevzdušňovaním BDČP 0,6 - 40 sú určené na mechanicko-biologické čistenie splaškových vôd podľa STN 75 6402 z objektov s produkciou odpadových vôd 0,6 - 40 m3.deň-1 pri predpokladanej maximálnej koncentrácii znečistenia odpadových vôd 400 mg O2.l-1 BSK5 a uvažovanej potrebe vody 150 l.os-1.deň-1.

TECHNOLÓGIA ČISTENIA

Splašková odpadová voda vteká prívodným potrubím do zmiešavacieho priestoru čistiarne, ktorý zároveň so denitrifikačným priestorom vyrovnáva nerovnomernosť prítoku odpadových vôd pomocou mamutkového čerpadla. Tu dochádza k odsedimentovaniu hrubých mechanických nečistôt z čistenej vody. Takto čerpaná predčistená voda ide do aktivačnej zóny, kde pomocou cirkulujúcich mikroorganizmov vo fluidnom vznose dochádza k biologickému čisteniu.

Z aktivácie odteká zmes vody s aktivovaným kalom do dosadzovacej zóny, kde sa z vody odseparuje sedimentujúci a flotujúci kal a vyčistená voda odteká zberným žľabom z čistiarne. Časť odseparovaného aktivovaného kalu sa odčerpáva mamutkovým čerpadlom do aktivačnej zóny ako očkovací kal, ostatná časť sa odčerpá do kalového priestoru. Tu sa akumuluje a anaeróbne vyhníva, čím sa stabilizuje. Stabilizovaný kal sa jeden až dva krát ročne odčerpáva kalovým čerpadlom alebo fekálnym cisternovým vozom.

Technické riešenie čistiarne (vnútorná cirkulácia) zabezpečuje čistiaci proces aj pri obmedzenom prítoku splaškových odpadových vôd. Všetky biologické čistiarne je možné vybaviť riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje optimalizovať chod ČOV. Od typu BDČP 4,5 sú čistiarne štandardne vybavené vlastným elektrickým rozvádzačom so zabudovanou riadiacou jednotkou.

Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č.359/2022 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd pre veľkosť zdroja do 50 EO.

TECHNICKÉ ÚDAJE BDČP

Už najmenšia čistiareň je zhotovená z 8 a 15 mm hrubých PP platní, čím dosahuje vyššiu odolnosť voči deštrukcii v porovnaní s inými ČOV.

nakres cistiarne

Základné parametre BDČP
Typ Kapacita [počet EO] Výkon [m3.d-1] Zaťaženie BSK5 [kg.deň-1] Rozmery vane BDČP [mm] Prítok Ø/Vp dno [mm] Odtok Ø/Vo dno [mm] El. príkon [kW] Hmotnosť [kg]
Dĺžka Šírka Výška
BDČP 0,6 3 - 5 0,6 0,2 - 0,3 Ø1280   1700 110/1475 110/1375 0,060 150
BDČP 1,0 4 - 7 1,0 0,3 - 0,4 Ø1280   2000 110/1815 110/1695 0,080 170
BDČP 1,5 7 - 10 1,5 0,4 - 0,6 Ø1600   1800 110/1600 110/1480 0,100 300
BDČP 2,0 10 - 15 2,0 0,6 - 0,9 Ø1600   2000 110/1800 110/1680 0,150 330
BDČP 3,0 15 - 20 3,0 0,9 - 1,2 Ø2000   2000 160/1800 160/1680 0,200 450
BDČP 4,5 20 - 30 4,5 1,2 - 1,8 2400 1800 2480 160/2300 160/2170 0,200 650
BDČP 6,0 30 - 40 6,0 1,8 - 2,4 3000 1800 2480 160/2300 160/2170 0,300 730
BDČP 7,5 40 - 50 7,5 2,4 - 2,8 3600 1800 2480 160/2300 160/2170 0,400 920
BDČP 9,0 50 - 60 9,0 2,8 - 3,6 3600 1800 3080 200/2800 200/2650 0,800 1150
BDČP 12 60 - 80 12,0 3,6 - 4,8 3600 2400 3080 200/2800 200/2650 0,800 1450
BDČP 15 80 - 100 15,0 4,8 - 6,0 4600 2400 3080 200/2800 200/2650 1,100 1850
BDČP 20 100 - 130 20,0 6,0 - 8,0 6000 2400 3080 200/2800 200/2650 1,100 2300
BDČP 25 130 - 165 25,0 8,0 - 10,0 7200 2400 3080 200/2800 200/2650 1,500 2600
BDČP 30 165 - 200 30,0 10,0 - 12,0 8600x 2400 3080 200/2800 200/2650 1,500 3100
BDČP 35 200 - 240 35,0 12,0 - 14,0 9800x 2400 3080 200/2800 200/2650 2,200 3600
BDČP 40 240 - 270 40,0 14,0 - 16,0 11200x 2400 3080 200/2800 200/2650 2,200 3900
x Čistiareň pozostáva z dvoch nádrží, medzera medzi nimi + 300mm

BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk
048/471 69 33
0907 836 595

 

BB AQEX s.r.o. - Banská Bystrica

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk
048/471 69 34
0915 820 098

Copyright © 2024 BB AQEX s.r.o.

Design & Development By JoomShaper

Search

Web Analytics